Novinky

KAM VOLAT, KDYŽ JSTE VE SVÉM OKOLÍ SVĚDKY TÝRÁNÍ ZVÍŘETE?

Případy týrání zvířat velmi rychle a spolehlivě řeší příslušná městská veterinární správa. Proto pokud víte, že někdo týrá zvíře, neváhejte tento případ nahlásit. Možná mu tím zachráníte život. A to opravdu není málo.

Důležitá je přesná adresa a jméno majitele zvířete, případně jméno a popis nešťastného zvířátka. Veterinární správa vyvolá šetření ve spojení s veterináři a případ prošetří. Majiteli je možno uložit pokutu, nebo zvíře přímo odebrat, pokud veterináři uznají, že je to třeba.

Nadace na ochranu zvířat

Tel.: +420 222 135 460JAK POSTUPOVAT, KDYŽ JSTE SVĚDKEM TÝRÁNÍ ZVÍŘETE NA ULICI:

1. Zavolejte policii, která má právo daného člověka legitimovat a následně postupovat podle platných zákonů.


JAK POSTUPOVAT, KDYŽ JSTE SVĚDKEM TÝRÁNÍ ZVÍŘETE VE VAŠEM OKOLÍ:

1. Obraťte se na příslušný obvodní úřad na odbor životního prostředí nebo na městskou veterinární správu. Na těchto úřadech najdete státem placené pracovníky a inspektory, kteří mají v náplni práce, se takovýmito případy zabývat a situaci vyřešit.

2. Povinností inspektora je shledat či neshledat stížnost odůvodněnou. V případě, že se dle inspektora skutečně jedná o týrání zvířete, dá podnět k odebrání zvířete na městský úřad, který tak na základě takovéhoto návrhu a zákona na ochranu zvířat č. 246/92 Sb. § 28a musí učinit.

Další možností je obrátit se na SOS linky Asociace ochránců zvířat ČR, nebo na Ligu na ochranu zvířat, kteří se budou týráním zvířete dále zabývat.

SOS LINKY

0602/ 357 443 a 0606/ 945 191

Liga na ochranu zvířat - inspektorka p. Semelová : Tel.: 728 821 956


Foto: zachráněný pejsek organizací Hope for Paws

Zdroj: FB - Srdce všemZasláno dne Feb 22, 2016 do kategorie ARCHIV