Novinky

Psí záchranka. Číslo, které může zachránit život vašeho psa.

Málo kdo ví, jak může být pro psa nebezpečný klacek. Mé kamarádce se přihodilo, že se jí pes se na klacek při hře napíchl. Kdyby tenkrát neměla uložené číslo na psí záchranku, pejsek by tu už nebyl. Prosím myslete na své chlupáče a uložte si číslo do mobilu.


P E T - M E D I C - ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA VETERINÁRNÍ PRAHA


Funguje na území hlavního města Prahy a části Středočeského kraje stejně jako záchranná služba pro lidi. 24 hodin denně


Dispečink funguje 24 hodin denně a obsluhuje jej vždy lékař nebo paramedik. Obsluha dispečinku bezproblémově zvládá krizové situace, cílenými dotazy získá od volajícího co nejvíce informací o stavu pacienta, vyhodnotí je a pošle na místo nevhodnější typ posádky. Současně, pokud to situace a stav pacienta vyžaduje, vede po telefonu volajícího k účinné první pomoci nebo laické resuscitaci do příjezdu posádky na místo. Pracovníci dispečinku mají také výborné znalosti místopisu Prahy a dobrou orientaci v oblasti středočeského kraje.

Základní telefonní číslo ZS PET-MEDIC je současně řetězově přesměrováno na další 2 telefonní čísla dvou různých mobilních operátorů tak, aby se každý dovolal i za situace, kdy některému z operátorů vypadne signál nebo když je základní číslo obsazeno.

Každý výjezd (akutní i běžný převoz) je zaprotokolovaný s přesnými časovými údaji, informacemi o majiteli, o pacientovi, anamnéze, průběhu a způsobu ošetření posádkou RZP, včetně příjmového místa a jména lékaře, který pacienta od ZS přebírá.

Pokud majitel zvířete nesouhlasí s postupem posádky RZP nebo RLP, případně se způsobem ošetření lékařem v rámci služby LSPP, a pokud dle posádky ZS jiný postup může ohrozit zdraví nebo život pacienta, může od ošetření nebo převozu na přání majitele ustoupit, ale pouze na základě podepsání reversu.

ZS PET-MEDIC spolupracuje v případě potřeby se základními složkami IZS. Zdravotnickou záchrannou službou hl. m. Prahy ÚSZS (155), Hasičským záchranným sborem (150 + 112), Policií České republiky (158) a Městskou policií (156).

Běžná je i spolupráce s hasičským záchranným sborem Českých drah a DP Metro, s útulky pro opuštěné psy a kočky, s útulky pro divoce žijící zvířata a se ZOO Praha.



Více zde: http://pet-medic.webnode.cz/


DALŠÍ PSÍ ZÁCHRANKY :

(v Praze možno použít i linku 112)

Brno Pet Emergency : 778 011 112

www.petemergency.cz

Brno a okolí: 777 276 202

http://demutrans.wz.cz

Opava a okolí: 553 662 467

Pardubický kraj: 605 407 631, 603 570 056, 603 570 948

Karlovarský kraj: 605 058 410

http://zachranna-a-odchytova-sluzba.webovky.cz

Olomoucký kraj : 603 876 875

www.vetambulance.cz





Zasláno dne Nov 19, 2015 do kategorie ARCHIV